Politica de confidentialitate

 1. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale detinatorului si administratorului site-ului lacostum.ro.

Aceasta pagina are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet lacostum.ro, numita in continuare „Site-ul”.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrare inseamna inclusiv colectarea lor, chiar daca ulterior nu se utilizeaza acele date personale, dupa cum puteti vedea in subcapitolul III de mai jos. Site-ul colecteaza doar acele date fara de care nu poate functiona din motive obiective.

Accesand acest site, urmatoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • IP-ul si browserul utilizat.

Site-ul foloseste si diverse servicii aditionale pentru monitorizarea traficului si vanzari de tip marketing afiliat, dar acestea se fac prin intermediul unor fisiere tip cookie, a caror utilizare este descrisa in pagina Politica de cookies. In acest caz, date personale de la vizitatori nu se prelucreaza, ci doar se interpreteaza concluzii statistice despre traficul site-ului.

 1. Scopurile si temeiurile prelucrarii

Daca sunteti vizitator al Site-ului, prelucrarea datele dumneavoastra cu caracter personal se face astfel:

 • IP-ul si browserul utilizat: doar se colecteaza, nu se prelucreaza suplimentar in vreun fel.

Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de catre sistemul de operare al serverului pe care functioneaza Site-ul, fara nici un control din extern. Serverul genereaza un fisier tip log in care trece toate aceste date, impreuna cu momentul accesarii Site-ului. Daca nu doriti ca aceste date sa fie colectate, devine imposibila accesarea Site-ului. Google Analytics colecteaza IP-ul si browserul, dar le prezinta ca data statistice; in acest moment nu exista posibilitatea de a le vedea individual pentru a le asocia unui utilizator anume.

 1. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se va face atat timp cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Datele personale nu vor fi dezvaluite niciunui tert si nici nu veti primi newsletter-uri sau alte comunicari fara voia dumneavoastra.

 1. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal mentionate mai sus sunt stocate pe serverele companiei Chroot, pe teritoriul Romaniei, unde se afla toate fisierele site-ului si baza de date a acestuia.Backup-urile site-ului sunt stocate online pe teritoriul Uniunii Europene.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre Site pot fi transferate in afara Romaniei, dar voi face acest lucru catre state din Uniunea Europeana.

 1. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre site, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, administratorul Site-ului sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre administratorul Site-ului catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care administratorul Site-ului poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: contact@placostum.ro

Site-ul foloseste fisiere de tip cookie. Cititi si Politica de Cookie-uri 

Ultimul update: 06.11.2018